Herb Polski

Przedszkole Integracyjne nr 247 określiło Standardy ochrony małoletnich, zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r., poz. 1304, 1606) oraz realizuje Zalecenia Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą. Z zaleceniami można się zapoznać na stronie um.warszawa.pl

Standardy ochrony małoletnich zostały opisane w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem, opracowanej w 2017 roku, i aktualizowanej w kolejnych latach, adekwatnie do zmieniających się wymagań prawnych i sytuacji wewnętrznej przedszkola.

Skip to content