Herb Polski

Przedszkole jest miejscem otwartym dla obecności rodziców. Codzienne kontakty, odbywające się w miłej atmosferze, pozwalają wspólnie budować przyjazną przestrzeń, służącą integracji różnych grup społecznych: rodzica i dziecka, dziecka i nauczyciela, rodzica i nauczyciela, rodziców pomiędzy sobą.

Obszerny korytarz i basen z piłeczkami, którymi dysponuje przedszkole, sprzyjają wspólnym zabawom i rozmowom, często w dość licznym gronie. Przypominamy, że dziecko zawsze powinno być w zasięgu wzroku/reakcji rodzica i prosimy o przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania wspólnej przestrzeni.

 

Dla rodziców w naszym przedszkolu dostępne są m.in. następujące formy obecności:

1. Towarzyszenie dziecku w życiu przedszkolnym:

– Okres adaptacji na początku obecności dziecka w przedszkolu,

– Udział rodzica w aktywnościach dziecka na terenie grupy przedszkolnej, docenianie prac wykonanych przez dziecko, rozmowy o przedszkolu,

– Wspólne zabawy na terenie przedszkola po odebraniu dziecka.

2. Wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem:

– Rozmowy indywidualne,

– Zebrania grupowe,

– Informacje przekazywane na tablicy ogłoszeń oraz drogą elektroniczną.

3. Wymiana wiedzy:

– Warsztaty edukacyjne dla rodziców,

– Biblioteczka dla rodziców,

– Zakładka „Strefa wiedzy/pomocy” na stronie www przedszkola,

– Konsultacje prowadzone przez nauczycieli pracujących w przedszkolu.

4. Realizacja działań przy współudziale rodziców, w tym działań inicjowanych przez rodziców:

– Spotkania i inicjatywy Rady Rodziców,

– Pikniki grupowe i ogólnoprzedszkolne,

– Celebrowanie uroczystości przedszkolnych,

– Akcje charytatywne i wolontariat rodziców,

– Rodzice prezentujący wykonywane przez siebie zawody i swoje pasje.

Skip to content