Herb Polski

Z uwagi na ograniczenia sanitarne związane z epidemią Sars-Cov-2, obecnie obecność rodziców w przedszkolu ogranicza się do strefy szatni. Rodzice przyprowadzający dzieci są proszeni o opuszczenie przedszkola natychmiast po oddaniu/odebraniu dziecka. Szczegółowe zasady przyprowadzania/odbierania dziecka znajdują się w zakładce Procedury.

W razie potrzeby przekazania bieżących informacji nauczycielom lub specjalistom, a także w celu umówienia się na rozmowę o rozwoju dziecka lub innych ważnych sprawach, prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielami w grupie.

Skip to content