Herb Polski

Od 1 marca (godz. 13:00) do 17 marca (godz. 20:00) – rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez m.st. Warszawa w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

Od 1 marca (godz. 13:00) do 18 marca (godz. 16:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice mogą:

1) podpisać wniosek profilem zaufanym, a dokumenty/oświadczenia (potwierdzające spełnianie kryteriów) przekazać za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji

albo

2) dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami*

* Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane kryteria możliwe będzie we wtorki i czwartki  w godzinach 8-13,  w środy w godzinach 13-17 oraz piątki w godzinach 9-16.

 

21 kwietnia (godz. 13:00)  – podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych

Od 21 kwietnia od godz. 13.00 do 27 kwietnia do godz.16.00 niezbędne jest potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do przedszkola.

Bardzo prosimy, w miarę możliwości, o potwierdzanie woli zapisu w systemie elektronicznym, ułatwi nam to organizację pracy podczas trwającego remontu w budynku przedszkola. Natomiast złożenie pisemnego potwierdzenia będzie możliwe w godzinach 9-14 przy ulicy Bieniewickiej 32.

29 kwietnia o godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Pełny Harmonogram rekrutacji m.st. Warszawy

 

 

 

Skip to content