Herb Polski

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 znajduje się na stronie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy pod adresem:

https://dbfozoliborz.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/40D0C0B9-1619-4A6B-BF12-175CDA385240/1431886/BilansP247.pdf

Skip to content