Herb Polski

1. W naszym przedszkolu funkcjonuje pięć grup integracyjnych – w każdej jest 5 miejsc przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

2. Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zgodnie z ogólnym harmonogramem. W przypadku tych dzieci nie są brane pod uwagę kryteria rekrutacyjne – o zakwalifikowaniu dziecka decyduje dyrektor przedszkola (po konsultacji z komisją rekrutacyjną). Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka jest uwarunkowana możliwością zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki i warunków do rozwoju, a także specyfiki grupy, do której dziecko jest przyjmowane.

3. WAŻNA INFORMACJA: W trakcie procesu rekrutacyjnego zapraszamy na indywidualne spotkanie rodzica z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dotyczy kandydatów, którzy wskazali nasze przedszkola na pierwszym priorytecie).  Spotkanie daje rodzicom możliwość zapoznania się z naszym przedszkolem, a także uzyskania bliższych informacji o ofercie opiekuńczo-edukacyjno-terapeutycznej przedszkola, mających wpływ na wybór placówki dla swojego dziecka. W trakcie spotkania rozmawiamy z rodzicami o potrzebach rozwojowych dziecka, oraz o naszych możliwościach adekwatnego odpowiedzenia na potrzeby dziecka i na oczekiwania rodziców.

Termin spotkania jest umawiany indywidualnie – w trakcie składania wniosku lub telefonicznie.

4. Wsparcie pedagogiczno-terapeutyczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

W grupie integracyjnej jest zapewnione wsparcie pedagoga specjalnego w czasie zajęć przedszkolnych – 4 godziny w ciągu dnia.  Nauczyciel wspierający jest zatrudniony z uwagi na potrzeby całej piątki dzieci z niepełnosprawnością, w związku z czym nie ma możliwości otoczenia indywidualną opieką każdego dziecka przez cały czas zajęć przedszkolnych. Dziecko, które jest przyjmowane do przedszkola integracyjnego, powinno być w miarę samodzielne. Dla dzieci, które wymagają znacznego indywidualnego wsparcia przez cały czas, lepsze warunki opiekuńcze i edukacyjne będzie w stanie zapewnić przedszkole specjalne lub ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

W ramach wsparcia terapeutycznego dziecko może korzystać z zajęć indywidualnych lub prowadzonych w małej grupie. Przedszkole zatrudnia psychologa, logopedę, fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej i muzykoterapeutę. Zakres przyznanej pomocy zależy od zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

Skip to content