Herb Polski

Programy przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Program merytoryczny Przedszkola Integracyjnego nr 247 – program autorski Moniki Rościszewskiej-Woźniak.

 

Programy wychowania przedszkolnego

 1. „Zbieram, poszukuję, badam”, autorzy D. Dziamska, M. Buchnat, Wyd. Nowa Ewa
 2. „Dobry Start Przedszkolaka”, autorka M. Rościszewska-Woźniak, Wyd. Akademickie Żak
 3. „Nowi Tropiciele – sześciolatek”, WSIP
 4. „Planeta Dzieci – sześciolatek”, WSIP (elementy)
 5. „Poznaję Świat, bo mam 6 lat”, Didasko
 6. „Olek i Ada na szlaku przygód – sześciolatek”, Wyd. MAC

 

Programy uzupełniające

 1. „Metoda Dobrego Startu” – program wspomagania rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej (Marta Bogdanowicz), Wyd. Harmonia
 2. „Dziecięca Matematyka” – program edukacji matematycznej dla przedszkolaków (E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska), WSIP
 3. „Mali badacze” – metoda projektu w edukacji elementarnej (J. H. Helm, L. G. Katz), Wyd. CODN
 4. „Smyki kodują” – program programowania dla przedszkola (L. Liukas)
 5. „Więcej wiem, mniej choruję” – program profilaktyczny PSS-E w Warszawie
 6. „Necio” – program profilaktyczny bezpieczeństwo w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 7. „Dźwięki mowy” – program kształtowania świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych i szkolnych, Wyd. Impuls
 8. INPP – metoda nieinwazyjnej interwencji kształtowania dojrzałości neuromotorycznej (S.G. Blythe), Wyd. Naukowe PWN
 9. „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego, rozwijający kompetencje psychospołeczne u dzieci w wieku 5-8 lat, Centrum Pozytywnej Edukacji
 10. „Trzy kroki dziecka w przyszłość” – program wczesnej profilaktyki społecznej – Fundacja Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego
 11. „Przedszkolaki krok drugi” – program rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym (A. Kołodziejczyk), Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

 

Programy autorskie wewnątrz-przedszkolne

 1. „Wychowanie do demokracji” (E. Olczak i M. Wojtowicz)
 2. „Z muzyką do szkoły” (M. Szarlik-Woźniak)
 3. „Z pacynką w świat baśni” (M. Puchacz)
 4. „Bajki logopedyczne” (M. Puchacz, D. Sapijaszko)
Skip to content