Herb Polski

Nasze cele w pracy pedagogicznej

Cele, które są dla nas szczególnie ważne:

 • wspieranie rozwoju;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • wrażliwość na innych;
 • kontakt z innymi;
 • zachowania społeczne;
 • wrażliwość na świat;
 • samoświadomość;
 • umiejętność krytyki;
 • przygotowywanie do szkoły i zdobywanie wiedzy;
 • kreatywność;
 • współpraca z rodzicami.

 

Co robimy, aby cele te osiągnąć?

 

Wspieranie rozwoju:

 • organizujemy takie otoczenie, aby dzieci mogły realizować swoje cele;
 • tworzymy klimat do realizacji własnych potrzeb przez dzieci;
 • pomagamy dzieciom w takich sytuacjach, kiedy nie potrafią sobie same poradzić.

 

Samodzielność:

 • nie wyręczamy, zachęcamy do samodzielnego działania, podejmowania samodzielnych decyzji;
 • wspieramy w samodzielnym pokonywaniu trudności.

 

Odpowiedzialność:

 • dajemy dziecku możliwość spotkania się z konsekwencjami swoich decyzji i działań.

 

Wrażliwość na innych:

 • pokazujemy co dzieje się z innymi ludźmi, gdy są krzywdzeni;
 • mówimy o swoich uczuciach i zachęcamy dzieci, aby robiły to samo;
 • uczymy dzieci rozpoznawać uczucia, potrzeby swoje i innych osób;
 • słuchamy dzieci i rozmawiamy z nimi.

 

Kontakt z innymi i umiejętność komunikowania się:

 • uczymy dzieci jasnego formułowania komunikatów i sami staramy się takie dawać;
 • pokazujemy różne sposoby rozwiązywania problemów;
 • gdy przychodzą ze skargami proponujemy żeby porozmawiały o tym najpierw ze sobą.

Wrażliwość na świat:

 • dostarczamy dzieciom wielu różnych bodźców (muzycznych, plastycznych, rozwijających zmysły), stymulując w ten sposób ich rozwój;
 • kiedy dzieci się czymś zachwycają, towarzyszymy im i dajemy tyle czasu, ile potrzebują.

 

Zachowania społeczne:

 • uczymy akceptowania potrzeb innych np. pokazując te potrzeby i proponując różne rozwiązania;
 • ustalamy wspólnie reguły i dbamy o ich przestrzeganie;
 • stwarzamy dzieciom sytuacje do przyjmowania i odgrywania różnych ról społecznych;
 • namawiamy dzieci, by pomagały innym ludziom;
 • zwracamy się do nich, aby pomagały też nam.

 

Samoświadomość:

 • nazywamy uczucia dzieci i swoje;
 • zachęcamy dzieci do wyrażania tego, co czują;
 • dużo rozmawiamy z dziećmi  na temat ich własnego ciała;
 • pomagamy dzieciom w odkrywaniu ich własnych możliwości;
 • rozmawiamy z dziećmi o ich prawach;
 • dajemy dzieciom możliwość tworzenia własnych praw.

 

Umiejętność krytyki:

 • uczymy wyrabiania i wyrażania własnych poglądów;
 • uczymy mówić „nie”;
 • pozwalamy na wybór zadania zgodnie z własnymi upodobaniami.

 

Zdobywanie wiedzy:

 • organizujemy różnorodne zajęcia;
 • realizujemy zajęcia przewidziane programem;
 • czytamy książki;
 • organizujemy wyjścia do kina, na lekcje muzealne itp.;
 • organizujemy różnorodne zabawy.

 

Kreatywność:

 • dostarczamy różnorodnych materiałów;
 • stosujemy nowoczesne metody pracy;
 • dajemy wolność w realizacji własnych pomysłów;
 • dostarczamy zabawki i materiały rozbudzające pomysłowość i twórczość dzieci;
 • tworzymy okazje do fantazjowania.
Skip to content