Herb Polski

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Integracyjnego nr 247 są określane przez m.st. Warszawa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Zasady i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostanie podany na stronach Biura Edukacji  do końca stycznia 2021: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Skip to content