Herb Polski

Na obecny rok szkolny (2021/2022) nie przyjmujemy zapisów z uwagi na brak wolnych miejsc.

Na kolejny rok szkolny (2022/2023) rekrutacja do  naszego przedszkola jest prowadzona zgodnie z zasadami m.st. Warszawy. (Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, co oznacza, że każda z 5 grup przyjmuje dzieci tzw. zdrowe oraz dzieci z niepełnosprawnością.

W naszym przedszkolu funkcjonują grupy różnowiekowe. Nabór na rok szkolny 2022/2023 odbywa się do grupy czerwonej (3-4 latki), grupy zielonej (3-latki i 6-latki) oraz grupy pomarańczowej (5-6 latki). Nie przewidujemy naboru dzieci z rocznika 2018.

Dzieci zdrowe są kwalifikowane do przyjęcia przez elektroniczny system naboru wniosków, zgodnie z kryteriami podanymi na stronie Biura Edukacji.

Podstawą przyjęcia dziecka z niepełnosprawnością jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Więcej informacji o trybie uzyskania orzeczenia można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 na Żoliborzu.

 

Planujemy spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci kandydujących 4 marca (piątek) 2022 o godz. 17:00. Zapraszamy 🙂

 

Poniżej prezentujemy wnętrze budynku naszego przedszkola:
Korytarz przedszkolny i szatnie:
Dalsza część korytarza przedszkolnego:
Łazienka dla dzieci:
Sala grupy Niebieskiej:
Ogród przedszkolny tzw. „duży”:
Skip to content