Herb Polski

W naszym przedszkolu w każdej grupie jest 5 miejsc przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych. Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dzieci przyjęte na tzw. miejsca integracyjne mają zapewnione wsparcie pedagoga specjalnego w czasie zajęć przedszkolnych oraz pomoc terapeutyczną w ramach zajęć indywidualnych lub w małej grupie. Zakres przyznanej pomocy zależy od zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

Przedszkole zatrudnia oprócz pedagogów specjalnych także: psychologa, logopedę, fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej i muzykoterapeutę.

 

REKRUTACJA DZIECI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  1. Wnioski o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 będą przyjmowane za pośrednictwem systemu elektronicznego od 2 marca (godz. 13:00) do 18 marca (godz. 20:00). Listy dzieci zakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości 23 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00. Rodziców, którzy nasze przedszkole wskazali na pierwszym lub drugim priorytecie, prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania indywidualnego.
  2. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmujemy w wieku 3, 4 i 5 lat.
  3. W bieżącym roku szkolnym: przyjęcie dziecka jest możliwe, o ile przedszkole ma wolne miejsca. OBECNIE NIE MA WOLNYCH MIEJSC.

 

Skip to content