Herb Polski

Październik

Grupa pomarańczowych dzieci wraz z nauczycielami stworzyła kodeks grupowy- zasady dla wszystkich aby czas w przedszkolu upływał przyjemnie, bezpiecznie oraz w miłej i przyjazdnej atmosferze. Każda zasada była omawiana z dziećmi na zajęciach, a wszystkie zasady zostały podpisane przez dzieci odciskiem kolorowych rąk jak zgoda na ich respektowanie.

Kolorowa jesień

Stworzyliśmy siatkę tematyczną „jesień”- czego dzieci chciałyby się dowiedzieć, co wyjaśnić itp.. W ramach porannych zajęć grupowych dzieci tworzyły różne prace plastyczne, które z dumą wywieszane są na tablicach grupowych i stają się też ozdobą naszej sali.

Skip to content