Herb Polski

Zaczęło się od Arki…

 Zaczęło się od „Arki”Józefa Wilkonia , którą dzieci oglądały w internecie,  a niektóre także w naturze podczas weekendowych wycieczek. Zachwycaliśmy się tym tematem: tematem WSPÓLNOTY , czyli poczucia łączności grupy złożonej z różnych indywidualności (jedność złożona z wielości / różnorodności). Historia Arki Noego poruszyła dzieci – a zwłaszcza zastanawiające było dla nich pytanie : „jak to możliwe , że różne zwierzęta, które ze sobą przebywały- nie pozagryzały się?”. Odtąd prawie codziennie poznajemy różne zwierzęta i ich szczególne umiejętności przydatne w naszym ludzkim , przedszkolnym życiu…

Skip to content