Herb Polski

Rekrutacja – robocze

Na kolejny rok szkolny (2022/2023) rekrutacja do  naszego przedszkola jest prowadzona zgodnie z zasadami m.st. Warszawy. (Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, co oznacza, że każda z 5 grup przyjmuje dzieci tzw. zdrowe oraz dzieci z niepełnosprawnością.

W naszym przedszkolu funkcjonują grupy różnowiekowe. Nabór na rok szkolny 2022/2023 odbywa się do grupy czerwonej (3-4 latki), grupy zielonej (3-latki i 6-latki) oraz grupy pomarańczowej (5-6 latki). Nie przewidujemy naboru dzieci z rocznika 2018.

Dzieci zdrowe są kwalifikowane do przyjęcia przez elektroniczny system naboru wniosków, zgodnie z kryteriami podanymi na stronie Biura Edukacji.

Skip to content