Herb Polski

„WIDEO-PORADNIK. Pierwsze kroki po diagnozie. Terapia. Edukacja”

Fundacja Pomoc Autyzm zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wideo-poradnika dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi ze spectrum autyzmu. Poradnik został nagrany przez psycholog Ewę Łukowską.

Dowiesz się z niego m.in:

  • jaką terapię wybrać dla dziecka
  • jak zaplanować najbliższą edukację dziecku
  • o jakie dokumenty może ubiegać się rodzic dziecka z ASD i do czego one uprawniają
  • o Fundacjach zbierających 1%
  • jak połączyć terapię z procesem edukacji
  • o formach wsparcia w placówkach oświatowych
  • co powinna zapewnić szkoła dziecku z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera
  • kim jest nauczyciel wspomagający (nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne) oraz jakie są jego zadania
  • jakie rozporządzenia są ważne rodzica dziecka ze spektrum

https://pomocautyzm.org.pl/product/wideo-poradnik-pierwsze-kroki-po-diagnozie-terapia-edukacja/

 

Skip to content